CENÍK SLUŽEB

Před každou novou zakázkou dojde k průzkumu akce naším vedoucím a potvrdíme si rozsah provedených prací, způsob provedení a další specifika akce. Hodinová cena závisí na velikosti bagru a použitého příslušenství v rozmezí 800 - 1200 Kč / hod bez DPH. Dále se počítá přistavení stroje.

Pro zakázky většího rozsahu rádi zpracujeme cenovou kalkulaci.


Bagrování základové desky u Dobříše